spreuk

  

Disclaimer

Dialoog met Perspectief wijst u ten aanzien van de internetsite op het volgende:
De op deze internetsite getoonde informatie wordt door Dialoog met Perspectief met zorg en aandacht samengesteld. Het is evenwel mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet volledig en/of onjuist is.

De internetsite en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Dialoog met Perspectief. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dialoog met Perspectief. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk niet commercieel gebruik.

Hoewel Dialoog met Perspectief alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Dialoog met Perspectief niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de internetsite via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar internetsites buiten het domein van Dialoog met Perspectief. Deze zijn geen eigendom van Dialoog met Perspectief, en zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de internetsite van Dialoog met Perspectief. Hoewel Dialoog met Perspectief uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites die niet door Dialoog met Perspectief worden onderhouden wordt afgewezen.

Dialoog met Perspectief sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetsite.

Gebruik van Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten soms gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies zijn noodzakelijk, om naar behoren te kunnen surfen door de sites. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.


Design by ExCom 2012- disclaimer